Абонаментно обслужване


 

Aбонаментното счетоводство  включва:

Цялостно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;

Годишно счетоводно и данъчно приключване;

Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;

Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и др.;

Услуги, свързани с Търговския регистър към Агенция по вписванията;

Административни услуги.