Регистрации на фирми


Регистрации на фирми /ЕООД, ООД, ЕТ и др./:

Според предпочитанията на клиента, извършваме пълната процедура или предоставяме съдействие при:

Избор на правна форма при първоначална регистрация – предлагаме консултация относно предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми за регистрация на фирма /ЕТ, СД, ООД/. Фактическа регистрация на търговското дружество.

Ако поверите на нас първоначалната регистрация на дружеството Ви и сключите договор за абонаментно счетоводно обслужване, нашият хонорар за регистрацията ще Ви бъде приспаднат от таксата за счетоводно обслужване.