Aбонаментно счетоводство


Bild4

Aбонаментното счетоводство  включва:

  • Цялостно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;
  • Годишно счетоводно и данъчно приключване;
  • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;
  • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и др.;
  • Услуги, свързани с Търговския регистър към Агенция по вписванията;
  • Административни услуги……..

                                      Прочети повече …