Труд и работна заплата


5ТРЗ услугите са включени в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и самостоятелно.
Обхващат всички необходими процедури по администрирането на персонала, съгласно нормативните изисквания, включително:

  • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
  • Създаване и актуализиране на трудови досиета на работниците или служителите;
  • Регистриране на трудови договори в НАП;
  • Изготвяне на Ведомости за работни заплати;
  • Определяне на задълженията за осигурителни вноски и данъци;
  • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигурителни вноски и заплати;
  • Изготвяне на документи при прекратяване на трудовите правоотношения;……

Прочети повече…