Административни услуги


 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистрация по Закона за защита на личните данни;
 • Регистрация по Закона за ДДС;
 • Регистрация на земеделски производител;
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата, предназначени за ръководството;
 • Наблюдение и контрол на паричните потоци;
 • Онлайн банкиране;
 • Подготовка на документи при кандидатстване за банков кредит или лизинг;
 • Изготвяне на договори, както и становища по отношение на данъчно – счетоводния им аспект;
 • Изготвяне на вътрешно фирмени документи: Служебни бележки, Длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и др.;
 • Изготвяне на платежни документи за задължения към бюджета и към доставчици и др.;
 • Публикуване на Годишни финансови отчети (ГФО). – Услугата представлява подаване на вече изготвени ГФО в Търговски регистър към АВ, както и съпътстващите ги документи.
 • Други.