Услуги


Регистрация на фирма от чужденец

new3Регистрацията на фирма в България от чуждестранни лица – видове:

 • Регистрация на фирма от физическо лице от страна в Европейският съюз
 • Регистрация на фирма от физическо лице от страна извън съюза
 • Регистрация на фирма като съдружниците в новата фирма ще са чуждестранни юридически лица

Регистрация на фирма от чуждестранно физическо лице от Европейският съюз ЕООД, ООД

При регистрация на фирма от физическото лице е достатъчно то да носи със себе си лична карта. Данните от нея се записват в

 Прочети повече…


Административни услуги

new

 • Регистрация на самоосигуряващи се лица;
 • Регистрация по Закона за защита на личните данни;
 • Регистрация по Закона за ДДС;
 • Регистрация на земеделски производител;
 • Изготвяне на справки и отчети за дейността на фирмата, предназначени за ръководството;
 • Наблюдение и контрол на паричните потоци;
 • Онлайн банкиране;…..

 Прочети повече…


Регистрации на фирми

Vpisvane KopieРегистрации на фирми /ЕООД, ООД, ЕТ и др./:

 

Според предпочитанията на клиента, извършваме пълната процедура или предоставяме съдействие при:

 • Избор на правна форма при първоначална регистрация – предлагаме консултация относно предимствата и недостатъците на всяка една от правните форми за регистрация на фирма /ЕТ, СД, ООД/.
 • Фактическа регистрация на търговското дружество. …….

Прочети повече…


Еднократно обслужване и консултации

Bild3Услугите са предназначени за физически или юридически лица, с които няма сключен договор за абонаментно счетоводство и включват:
Годишно счетоводно и данъчно приключване
Тази услуга е включена в абонаментното счетоводно обслужване, но може да се ползва и еднократно след изтичане на финансовата година, в случай, че Вие разполагате с оперативен счетоводител, който извършва текущото счетоводно отчитане на фирмената Ви дейност, но не отговаря на критериите за съставител на финансови отчети.
Услугата включва: ….

Прочети повече …


Aбонаментно счетоводство

Bild4

Aбонаментното счетоводство  включва:

 • Цялостно текущо счетоводно, данъчно и ТРЗ обслужване;
 • Годишно счетоводно и данъчно приключване;
 • Текущи консултации относно измененията в данъчната, трудово–правната и осигурителната нормативна база;
 • Представителство и защита пред органите на НАП, НОИ и др.;
 • Услуги, свързани с Търговския регистър към Агенция по вписванията;
 • Административни услуги……..

                                      Прочети повече …


Труд и работна заплата

5ТРЗ услугите са включени в абонаментния план за счетоводно обслужване, но могат да се ползват и самостоятелно.
Обхващат всички необходими процедури по администрирането на персонала, съгласно нормативните изисквания, включително:

 • Изготвяне на трудови договори и допълнителни споразумения;
 • Създаване и актуализиране на трудови досиета на работниците или служителите;
 • Регистриране на трудови договори в НАП;
 • Изготвяне на Ведомости за работни заплати;
 • Определяне на задълженията за осигурителни вноски и данъци;
 • Изготвяне на платежни документи за данъци, осигурителни вноски и заплати;
 • Изготвяне на документи при прекратяване на трудовите правоотношения;……

Прочети повече…